• clarke
 • clarke
 • clarke
 • Zmieniamy polskie drogi...

  Kompleksowe realizacje projektów drogowych
 • Wykorzystujemy

  nowoczesne technologie mieszanek cementowo emulsyjnych MCE stabilizacji gruntu oraz mieszanek mineralno bitumicznych.
 • Prowadzimy prace

  na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Realizacje 2013

INWESTOR NAZWA ZADANIA ROK ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA
       
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa  do Kielc - etap II: Droga Nr 786 na odcinku granica województwa - Łopuszno. 2012 2013-11-29
       
Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Opolu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w km 7+670-10+625 (na odcinku  Nowy Wachów - Kocury), 15+860-16+810  (w m. Dobrzeń), 24+850-26+750 (na odcinku Pludry - Pietraszów) - zaprojektuj i wybuduj. 2012 2013-06-30
       
Miejski  Zarząd  Dróg i Transportu w Częstochowie Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego - zobacz galerię 2012 2013-10-20
       
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 492 Ważne Młyny - granica województwa 2012 2013-12-09
       
Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Opolu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap I 2011 2012-10-30
       
GMINA SZCZERCÓW Przebudowa drogi gminnej w m. Lubiec etap I, II wraz z włączeniem w DW 483 Łask - Częstochowa 2013 2013-09-30
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej nr 1025S ul. Kościuszki w Mykanowie 2013 2013-07-31
       
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 Poraj-Poczesna. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej,  przebudowa dwóch mostów oraz dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791 od km 6+334 do km 7+445 oraz od km 10+494 do km 16+060 w miejscowości Poraj, Masłońskie, Żarki Letnisko - odcinek I - przebudowa jezdni, chodnika, kanalizacji i budowa ścieżki pieszo - rowerowej od km 6+334 do km 7+445  2013 2013-10-31
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Odbudowa drogi powiatowej nr 1077S Rzerzęczyce - Kuchary - Wancerzów w km 1+322 - 7+336, gmina Mstów 2013 2013-10-20
       
Miejski  Zarząd  Dróg i Transportu w Częstochowie Przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ulicy Rejtana wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Rejtana w Częstochowie. 2013 2013-10-30
       
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielc – etap II: droga nr 786 na odcinku granica województwa – Łopuszno - Budowa kanalizacji deszczowej O 500 w pasie drogi wojewódzkiej Nr 795, kanalizacji deszczowej O 300 w łączniku dróg wojewódzkich Nr 786 i 795 w m. Secemin oraz przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 795 na odcinku od km 0+276 do km 0+827 2013 2013-11-30
       
Miejski  Zarząd  Dróg i Transportu w Częstochowie Przebudowa Placu Daszyńskiego w Częstochowie 2013 2013-12-10
       
Miejski  Zarząd  Dróg i Transportu w Częstochowie Przebudowa (nawierzchnia) ul. Dąbrowskiego na odcinku od Alei Jana Pawła II do ul. Racławickiej w Częstochowie  2013 2013-11-15
       
Miejski  Zarząd  Dróg i Transportu w Częstochowie Przebudowa ul. Nowobialskiej w Częstochowie 2013 2013-09-30
       
Miejski  Zarząd  Dróg i Transportu w Częstochowie Przebudowa ul. św. Barbary od ul.  św. Jadwigi do ul. św. Augustyna w Częstochowie 2013 2013-11-15
       
Miejski  Zarząd  Dróg i Transportu w Częstochowie Przebudowa ulicy Mirowskiej na odcinku od ul. Srebrnej do ul. Morenowej w Częstochowie 2013 2013-11-21
       
Miejski  Zarząd  Dróg i Transportu w Częstochowie Przebudowa ulicy Limanowskiego na odcinku od pętli tramwajowej do skrzyżowania z ul. Okrzei w Częstochowie 2013 2013-11-13
       
Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Opolu Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 411 w m. Nysa ul. Zwycięstwa 2013 2013-09-30
       
Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Opolu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa w km 0+380,00 - 2+140,23 2013 2013-11-20
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa mostu tymczasowego na most klasy A leżący w ciągu drogo powiatowej nr 1083S Lipie - Nowa Wieś - Raczkowice w m. Raczkowice w km 5+068 gmina Dąbrowa Zielona 2013 2013-09-30
       
Miejski  Zarząd  Dróg i Transportu w Częstochowie Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. Pułaskiego w Częstochowie wg procedury "Zaprojektuj i zbuduj" 2013 2013-12-20

REALIZACJE