• clarke
 • clarke
 • clarke
 • Zmieniamy polskie drogi...

  Kompleksowe realizacje projektów drogowych
 • Wykorzystujemy

  nowoczesne technologie mieszanek cementowo emulsyjnych MCE stabilizacji gruntu oraz mieszanek mineralno bitumicznych.
 • Prowadzimy prace

  na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Realizacje 2012

INWESTOR NAZWA ZADANIA ROK ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążającego DW 933 2010 2012-06-15
       
Miejski Zarząd Dróg w  Opolu Rozbudowa ul. Oświęcimskiej - drogi wojewódzkiej nr 423 - w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu - ETAP III. 2011 2012-10-31
       
MSF-ENGENHARIA S.A. Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna - Rzeszów 2011 2012-07-15
       
MSF Polska Sp. z o.o. Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna - Rzeszów 2011 2012-07-15
       
Miejski  Zarząd  Dróg i Transportu w Częstochowie Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie - zobacz galerię 2011 2012-09-28
       
Miejski  Zarząd  Dróg i Transportu w Częstochowie Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w Alei Niepodległości w Częstochowie (roboty dodatkowe) 2012 2012-08-31
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich mieszanką mineralno - asfaltową oraz wykonanie na drogach powiatowych i wojewódzkich dywaników z mieszanki mineralno - asfaltowej oraz innych robót utrzymaniowych w okresie od podpisania umowy do 31.03.2012r. 2011 2012-03-31
       
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp.z o.o. Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 386+000 2011 2012-12-31
       
Gmina Kleszczów Budowa drogi gminnej - obwodnicy Kleszczowa - etap IV - odcinek o długości 5696,20 mb 2010 2012-05-31
       
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Remont drogi krajowej nr 46 odcinek Lgoczanka - Lgota Błotna od km 220+900 do km 225+100 2011 2012-10-15
       
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Ceków Kolonia. - zobacz galerię 2011 2012-12-10
       
Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Opolu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz - Dzików 2011 2012-08-16
       
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp.z o.o. Lot B-Modernizacja szlaków;Legionowo-Nowy Dwór Mazowiecki;Nowy Dwór Mazowiecki-Modlin;Modlin-Nasielsk;Nasielsk-Świerszcze w ramach Projektu Nr 2005/PL/16/C/PT/001"Modernizacja linii kolejowej E65,odc. 2010 2012-04-30
       
Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Opolu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 i 458 w m. Obórki 2009 2012-06-10
       
Gmina  Miasto Częstochowa Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - zobacz galerię 2010 2012-11-30
       
Gmina i Miasto Koziegłowy Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Centralnej i ul. Wesołej w m. Gniazdów. 2012 2012-06-15
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie Przebudowa drogi powiatowej  nr 1066S w gminie Janów odc. od granicy z gminą Olsztyn do DW 793 2012 2012-09-30
       
Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Opolu Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno - Bodzanowice w km 20+220-20+560,20 +860-21+480,24+000-24+400, 26+100-26+350, 33+600-33+900 - ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ 2012 2012-10-30
       
Gmina Ujazd Budowa drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka, gmina Ujazd. 2012 2012-10-15
       
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Wykonanie remontów nawierzchni dróg krajowych nr 46 i 46c na terenie Rejonu w Nysie Oddziału w Opolu  generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w okresie 4 lat. 2012 2012-12-31
       
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 (skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Armii Krajowej) w miejscowości Poraj 2012 2012-11-15
       
Miejski  Zarząd  Dróg i Transportu w Częstochowie Przebudowa ul. Kisielewskiego oraz ul. Ludowej w kierunku granic miasta w Częstochowie 2012 2012-11-15

REALIZACJE